ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดอนปอวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
12
26
1
อบ.3
23
16
39
2
รวม อบ.
37
28
65
3
ป.1
17
18
35
1
ป.2
12
9
21
1
ป.3
11
5
16
1
ป.4
16
20
36
1
ป.5
23
23
46
2
ป.6
16
16
32
1
รวมประถม
95
91
186
7
ม.1
19
12
31
1
ม.2
16
6
22
1
ม.3
22
15
37
1
รวมมัธยมต้น
57
33
90
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
189
152
341
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...