ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
12
23
1
อบ.3
14
9
23
1
รวม อบ.
25
21
46
2
ป.1
10
8
18
1
ป.2
3
6
9
1
ป.3
7
9
16
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
4
9
13
1
รวมประถม
38
45
83
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
66
129
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...