ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
11
18
1
อบ.3
3
1
4
1
รวม อบ.
10
12
22
2
ป.1
5
11
16
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
12
6
18
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
11
7
18
1
ป.6
18
11
29
1
รวมประถม
62
45
107
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
57
129
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...