ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดแท่น ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
10
17
1
อบ.2
5
9
14
1
อบ.3
6
2
8
1
รวม อบ.
18
21
39
3
ป.1
5
7
12
1
ป.2
8
9
17
1
ป.3
11
11
22
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
14
8
22
1
ป.6
13
9
22
1
รวมประถม
58
48
106
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
69
145
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...