ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
19
38
2
อบ.3
25
12
37
2
รวม อบ.
44
31
75
4
ป.1
23
16
39
2
ป.2
7
11
18
1
ป.3
20
18
38
2
ป.4
15
15
30
1
ป.5
11
12
23
1
ป.6
18
21
39
2
รวมประถม
94
93
187
9
ม.1
13
13
26
1
ม.2
8
12
20
1
ม.3
16
11
27
1
รวมมัธยมต้น
37
36
73
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
175
160
335
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...