ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
12
12
24
2
ป.1
10
5
15
1
ป.2
3
9
12
1
ป.3
4
4
8
1
ป.4
10
3
13
1
ป.5
4
8
12
1
ป.6
9
3
12
1
รวมประถม
40
32
72
6
ม.1
8
6
14
1
ม.2
6
8
14
1
ม.3
3
9
12
1
รวมมัธยมต้น
17
23
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
67
136
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...