ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสำราญสุข ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
8
2
10
1
รวม อบ.
14
8
22
2
ป.1
3
4
7
1
ป.2
6
2
8
1
ป.3
8
5
13
1
ป.4
3
2
5
1
ป.5
4
6
10
1
ป.6
4
0
4
1
รวมประถม
28
19
47
6
ม.1
9
2
11
1
ม.2
4
3
7
1
ม.3
3
5
8
1
รวมมัธยมต้น
16
10
26
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
37
95
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...