ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกุดหานสามัคคี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
9
20
1
อบ.3
6
19
25
1
รวม อบ.
17
28
45
2
ป.1
11
15
26
1
ป.2
10
9
19
1
ป.3
20
8
28
1
ป.4
10
13
23
1
ป.5
17
16
33
1
ป.6
14
8
22
1
รวมประถม
82
69
151
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
97
196
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...