ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
10
27
1
อบ.3
13
10
23
1
รวม อบ.
30
20
50
2
ป.1
9
11
20
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
6
17
23
1
ป.4
11
6
17
1
ป.5
11
8
19
1
ป.6
7
14
21
1
รวมประถม
51
64
115
6
ม.1
10
3
13
1
ม.2
11
14
25
1
ม.3
15
9
24
1
รวมมัธยมต้น
36
26
62
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
117
110
227
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...