ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
15
25
1
อบ.3
10
8
18
1
รวม อบ.
20
23
43
2
ป.1
14
10
24
1
ป.2
19
15
34
1
ป.3
15
14
29
1
ป.4
18
13
31
1
ป.5
15
18
33
1
ป.6
14
19
33
1
รวมประถม
95
89
184
6
ม.1
12
13
25
1
ม.2
12
18
30
1
ม.3
9
12
21
1
รวมมัธยมต้น
33
43
76
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
148
155
303
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...