ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านมอเหนือ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
9
20
1
อบ.3
13
9
22
1
รวม อบ.
24
18
42
2
ป.1
13
7
20
1
ป.2
11
5
16
1
ป.3
9
12
21
1
ป.4
11
4
15
1
ป.5
14
7
21
1
ป.6
14
11
25
1
รวมประถม
72
46
118
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
96
64
160
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...