ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโนนคูณวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
9
13
1
อบ.3
7
15
22
1
รวม อบ.
11
24
35
2
ป.1
12
5
17
1
ป.2
11
9
20
1
ป.3
5
10
15
1
ป.4
5
14
19
1
ป.5
6
14
20
1
ป.6
13
8
21
1
รวมประถม
52
60
112
6
ม.1
20
19
39
1
ม.2
13
14
27
1
ม.3
27
16
43
1
รวมมัธยมต้น
60
49
109
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
123
133
256
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...