ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
13
15
28
2
ป.1
7
3
10
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
9
10
19
1
ป.4
12
6
18
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
48
37
85
6
ม.1
13
8
21
1
ม.2
5
10
15
1
ม.3
8
5
13
1
รวมมัธยมต้น
26
23
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
75
162
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...