ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
11
20
1
อบ.3
12
15
27
1
รวม อบ.
21
26
47
2
ป.1
11
11
22
1
ป.2
15
8
23
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
13
6
19
1
ป.5
15
18
33
1
ป.6
14
10
24
1
รวมประถม
76
61
137
6
ม.1
16
16
32
1
ม.2
15
21
36
1
ม.3
12
21
33
1
รวมมัธยมต้น
43
58
101
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
140
145
285
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...