ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
15
15
30
1
รวม อบ.
22
21
43
2
ป.1
17
13
30
1
ป.2
12
11
23
1
ป.3
13
16
29
1
ป.4
18
16
34
1
ป.5
16
12
28
1
ป.6
16
16
32
1
รวมประถม
92
84
176
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
114
105
219
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...