ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
2
6
8
1
รวม อบ.
4
7
11
2
ป.1
9
4
13
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
42
35
77
6
ม.1
4
5
9
1
ม.2
3
1
4
1
ม.3
8
1
9
1
รวมมัธยมต้น
15
7
22
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
49
110
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...