ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
11
14
25
2
ป.1
3
7
10
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
12
12
24
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
46
42
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
56
113
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...