ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนงาม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
11
20
1
อบ.3
15
7
22
1
รวม อบ.
24
18
42
2
ป.1
10
10
20
1
ป.2
8
11
19
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
6
2
8
1
ป.6
7
11
18
1
รวมประถม
45
46
91
6
ม.1
7
9
16
1
ม.2
14
8
22
1
ม.3
15
19
34
1
รวมมัธยมต้น
36
36
72
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
105
100
205
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...