ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสนั่น ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
3
8
1
อบ.3
4
2
6
1
รวม อบ.
9
5
14
2
ป.1
3
4
7
1
ป.2
2
2
4
1
ป.3
2
1
3
1
ป.4
4
9
13
1
ป.5
1
0
1
1
ป.6
6
3
9
1
รวมประถม
18
19
37
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
27
24
51
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...