ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแกท่าวารี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
2
3
5
1
รวม อบ.
6
9
15
2
ป.1
7
3
10
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
7
1
8
1
ป.4
9
3
12
1
ป.5
2
7
9
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
37
24
61
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
33
76
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...