ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
13
13
26
2
ป.1
6
5
11
1
ป.2
3
12
15
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
11
12
23
1
ป.6
11
5
16
1
รวมประถม
42
45
87
6
ม.1
10
11
21
1
ม.2
10
8
18
1
ม.3
9
2
11
1
รวมมัธยมต้น
29
21
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
79
163
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...