ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
1
12
1
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
20
6
26
2
ป.1
6
6
12
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
1
9
10
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
0
10
10
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
24
45
69
6
ม.1
9
8
17
1
ม.2
10
3
13
1
ม.3
4
5
9
1
รวมมัธยมต้น
23
16
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
67
134
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...