ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
10
3
13
1
รวม อบ.
17
8
25
2
ป.1
9
6
15
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
6
11
17
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
43
43
86
6
ม.1
6
4
10
1
ม.2
5
12
17
1
ม.3
4
8
12
1
รวมมัธยมต้น
15
24
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
75
150
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...