ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
8
7
15
2
ป.1
6
1
7
1
ป.2
1
2
3
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
0
5
5
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
5
2
7
1
รวมประถม
25
20
45
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
27
60
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...