ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทรายมูล ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
17
34
1
อบ.3
17
14
31
1
รวม อบ.
34
31
65
2
ป.1
16
11
27
2
ป.2
12
13
25
2
ป.3
12
16
28
2
ป.4
20
12
32
2
ป.5
16
6
22
1
ป.6
15
18
33
2
รวมประถม
91
76
167
11
ม.1
10
8
18
1
ม.2
6
11
17
1
ม.3
12
10
22
1
รวมมัธยมต้น
28
29
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
153
136
289
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...