ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองอุ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
2
8
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
9
6
15
2
ป.1
4
4
8
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
7
2
9
1
ป.4
4
2
6
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
1
1
2
1
รวมประถม
27
18
45
6
ม.1
5
5
10
1
ม.2
5
5
10
1
ม.3
5
1
6
1
รวมมัธยมต้น
15
11
26
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
35
86
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...