ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองขามท่างามสาขาบ้านกุดหัวแฮด ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
0
1
1
อบ.3
3
0
3
1
รวม อบ.
4
0
4
2
ป.1
0
1
1
1
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
1
1
1
ป.4
1
0
1
1
ป.5
0
0
0
0
ป.6
1
1
2
1
รวมประถม
2
3
5
4
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
6
3
9
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...