ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
15
34
2
อบ.3
21
20
41
2
รวม อบ.
40
35
75
4
ป.1
15
18
33
2
ป.2
25
16
41
2
ป.3
24
12
36
2
ป.4
10
18
28
1
ป.5
10
18
28
1
ป.6
20
9
29
1
รวมประถม
104
91
195
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
144
126
270
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...