ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
6
17
1
อบ.3
5
9
14
1
รวม อบ.
16
15
31
2
ป.1
7
9
16
1
ป.2
10
9
19
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
4
13
17
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
40
48
88
6
ม.1
10
11
21
1
ม.2
4
8
12
1
ม.3
11
7
18
1
รวมมัธยมต้น
25
26
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
89
170
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...