ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
9
5
14
1
รวม อบ.
16
10
26
2
ป.1
9
7
16
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
2
9
11
1
ป.4
4
6
10
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
38
45
83
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
55
109
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...