ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
28
25
53
2
อบ.3
21
20
41
2
รวม อบ.
49
45
94
4
ป.1
25
32
57
2
ป.2
25
31
56
2
ป.3
33
38
71
2
ป.4
36
36
72
2
ป.5
36
30
66
2
ป.6
25
39
64
2
รวมประถม
180
206
386
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
229
251
480
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...