ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
7
4
11
1
รวม อบ.
12
10
22
2
ป.1
6
5
11
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
9
14
23
1
รวมประถม
39
38
77
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
48
99
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...