ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
8
9
1
อบ.3
2
4
6
1
รวม อบ.
3
12
15
2
ป.1
3
4
7
1
ป.2
4
7
11
1
ป.3
7
8
15
1
ป.4
5
2
7
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
6
4
10
1
รวมประถม
30
29
59
6
ม.1
10
9
19
1
ม.2
10
10
20
1
ม.3
10
5
15
1
รวมมัธยมต้น
30
24
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
65
128
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...