ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านต้อง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
3
4
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
6
10
16
2
ป.1
2
3
5
1
ป.2
3
2
5
1
ป.3
4
2
6
1
ป.4
2
1
3
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
1
1
2
1
รวมประถม
17
15
32
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
23
25
48
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...