ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
12
20
1
อบ.2
12
12
24
1
อบ.3
12
16
28
1
รวม อบ.
32
40
72
3
ป.1
11
15
26
1
ป.2
16
9
25
1
ป.3
12
14
26
1
ป.4
19
12
31
2
ป.5
22
12
34
2
ป.6
23
7
30
2
รวมประถม
103
69
172
9
ม.1
14
15
29
1
ม.2
10
14
24
1
ม.3
15
12
27
1
รวมมัธยมต้น
39
41
80
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
174
150
324
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...