ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
4
18
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
23
14
37
2
ป.1
8
4
12
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
10
6
16
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
10
6
16
1
รวมประถม
45
36
81
6
ม.1
7
7
14
1
ม.2
10
7
17
1
ม.3
1
14
15
1
รวมมัธยมต้น
18
28
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
78
164
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...