ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
5
17
1
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
16
11
27
2
ป.1
7
4
11
1
ป.2
3
6
9
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
11
4
15
1
ป.5
5
10
15
1
ป.6
4
14
18
1
รวมประถม
38
44
82
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
55
109
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...