ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
12
31
1
อบ.3
12
14
26
1
รวม อบ.
31
26
57
2
ป.1
15
11
26
1
ป.2
23
20
43
2
ป.3
12
16
28
1
ป.4
17
29
46
2
ป.5
16
17
33
1
ป.6
20
21
41
2
รวมประถม
103
114
217
9
ม.1
14
9
23
1
ม.2
19
21
40
1
ม.3
16
15
31
1
รวมมัธยมต้น
49
45
94
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
183
185
368
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...