ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
15
14
29
2
ป.1
12
6
18
1
ป.2
10
5
15
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
10
8
18
1
ป.5
10
15
25
1
ป.6
14
7
21
1
รวมประถม
65
49
114
6
ม.1
14
6
20
1
ม.2
6
10
16
1
ม.3
5
10
15
1
รวมมัธยมต้น
25
26
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
105
89
194
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...