ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดฮู ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
9
16
1
อบ.3
10
3
13
1
รวม อบ.
17
12
29
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
7
3
10
1
ป.3
9
4
13
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
5
0
5
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
38
21
59
6
ม.1
9
9
18
1
ม.2
4
9
13
1
ม.3
6
13
19
1
รวมมัธยมต้น
19
31
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
64
138
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...