ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
8
6
14
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
8
4
12
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
6
1
7
1
รวมประถม
40
28
68
6
ม.1
3
1
4
1
ม.2
3
0
3
1
ม.3
1
0
1
1
รวมมัธยมต้น
7
1
8
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
35
90
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...