ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
15
12
27
2
ป.1
14
9
23
1
ป.2
14
8
22
1
ป.3
10
9
19
1
ป.4
6
12
18
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
15
15
30
1
รวมประถม
69
64
133
6
ม.1
13
10
23
1
ม.2
15
9
24
1
ม.3
15
10
25
1
รวมมัธยมต้น
43
29
72
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
127
105
232
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...