ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาด่าน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
7
14
1
อบ.2
18
13
31
1
อบ.3
19
14
33
1
รวม อบ.
44
34
78
3
ป.1
9
17
26
1
ป.2
21
10
31
1
ป.3
15
10
25
1
ป.4
15
7
22
1
ป.5
17
8
25
1
ป.6
17
15
32
1
รวมประถม
94
67
161
6
ม.1
14
15
29
1
ม.2
16
11
27
1
ม.3
17
7
24
1
รวมมัธยมต้น
47
33
80
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
185
134
319
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...