ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
8
13
1
อบ.3
12
6
18
1
รวม อบ.
17
14
31
2
ป.1
3
4
7
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
9
3
12
1
ป.4
3
6
9
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
38
31
69
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
45
100
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...