ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
8
24
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
24
14
38
2
ป.1
12
3
15
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
9
10
19
1
ป.4
10
11
21
1
ป.5
6
9
15
1
ป.6
15
6
21
1
รวมประถม
60
47
107
6
ม.1
21
7
28
1
ม.2
15
12
27
1
ม.3
7
15
22
1
รวมมัธยมต้น
43
34
77
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
127
95
222
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...