ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
7
9
1
อบ.3
3
8
11
1
รวม อบ.
5
15
20
2
ป.1
10
4
14
1
ป.2
5
3
8
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
5
11
16
1
รวมประถม
45
39
84
6
ม.1
11
8
19
1
ม.2
5
2
7
1
ม.3
6
4
10
1
รวมมัธยมต้น
22
14
36
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
68
140
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...