ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
13
19
1
อบ.3
10
19
29
1
รวม อบ.
16
32
48
2
ป.1
11
12
23
1
ป.2
15
8
23
1
ป.3
18
12
30
1
ป.4
13
14
27
1
ป.5
17
13
30
1
ป.6
8
13
21
1
รวมประถม
82
72
154
6
ม.1
11
5
16
1
ม.2
7
5
12
1
ม.3
12
13
25
1
รวมมัธยมต้น
30
23
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
128
127
255
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...