ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงมะไฟ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
12
23
1
อบ.3
14
13
27
2
รวม อบ.
25
25
50
3
ป.1
4
12
16
2
ป.2
9
16
25
2
ป.3
17
18
35
2
ป.4
17
17
34
2
ป.5
13
16
29
2
ป.6
24
13
37
2
รวมประถม
84
92
176
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
109
117
226
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...