ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาไร่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
7
5
12
1
รวม อบ.
11
10
21
2
ป.1
11
6
17
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
40
35
75
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
45
96
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...