ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังหินซา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
11
22
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
19
15
34
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
10
16
26
1
ป.3
13
9
22
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
6
9
15
1
รวมประถม
56
60
116
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
75
150
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...